เข้าฝึกงาน และจัดกิจกรรม Roadshow และ ออกงาน Career Fair กับทางมหาวิทยาลัย

Internship @Skilio in Graphics

Job Detail

  • Job ID 7717
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ออกแบบและกราฟิกดีไซน์

Other jobs you may like

  • Creative Director

    • @ Thairath Online
    • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900