โปรแกรมเมอร์ AI 1 ตําแหน่ง

@Bangsombun in Engineering
 • 59/70 ซอยนิมิตใหม่ 28 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร , 10510 View on Map
 • Post Date : March 13, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 95

Job Detail

 • Job ID 1732
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 5-10 ปีในการพัฒนา RPA และ AI / ML
สามารถใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

-เป็นผู้นําในการสร้าง ทดสอบ และส่งมอบความสามารถอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี RPA, OCR, AI/ML
ชั้นนําของอุตสาหกรรม
– ออกแบบ พัฒนา และใช้เครื่องมือและเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึง Workflow,
Robotic Process Automation (RPA), Optical Character Recognition (OCR), Natural
Language Processing
(NLP), Machine Learning (ML) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร
– ทํางานในองค์กรตามโครงการเพื่อส่งมอบภายในแผนโครงการและข้อ จํากัด
ที่กําหนดไว้รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงและปัญหาของโครงการที่ระบุไปยังผู้จัดการโครงการ
– ช่วยในการเตรียมข้อกําหนด TOR

Other jobs you may like

 • Support Engineer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900