AMATA INNOVATION CO., LTD.

Overview

  • Founded Date February 20, 2020
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 67

Company Description

คุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

– ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ปริญญาโทเครื่องสำอาง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

– ประสบการณ์ทำงานในสกินแคร์ญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี

– เป็นผู้ก่อตั้ง เอเอ็มที และ เป็นผู้คิดค้น สกินแคร์ AMT ทั้งหมด

ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกส่วนผสม คิดสูตรตำรับ

คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอน

” เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว สกินแคร์แบรนด์ไทยมีมากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนมาก

แต่บริษัทสกินแคร์ไทย ที่ทำงานด้านสกินแคร์ครบวงจรยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเน้น

การทำการตลาดเป็นหลัก ความตั้งใจของผมคือการสร้างบริษัทสกินแคร์ไทยที่ทำงาน

ด้านสกินแคร์ครอบคลุมทุกๆด้าน ตั้งแต่คัดสรรส่วนผสม คิดค้นสูตรตำรับ ควบคุม

การผลิต รวมไปถึงศึกษาวิจัยสภาพผิว ค้นหาสาเหตุและหาทางออกให้ปัญหาผิวต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผิวของคนไทย ” คุณ อมต กล่าว…

“ AMT Skincare เข้าใจผิวจริง ”

AMT เราศึกษาและทำความเข้าใจผิวตลอดเวลา ทั้งจากตำรา และติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับผิวอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เรายังมี AMT Skin Database ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผิวจริงของคนไทย

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เข้าใจผิวคนไทยที่สุด

AMT Skincare เชี่ยวชาญวิจัยสกินแคร์

ที่ AMT Skincare Laboratory เราบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด

ที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยยึดมั่นในหลักการ

“Beyond Better Ingredient” หรือ “แค่ดีกว่าไม่พอ…ต้องดีที่สุด”

นำมาผสมผสานในสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

,ความปลอดภัย และสัมผัสในการใช้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมี

AMT Delivery Technology หรือ เทคโนโลยีนำพาสารบำรุงเข้าสู่ผิว

ให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างตรงจุด และเต็มประสิทธิภาพ  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่

เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพ

สูงกว่าคู่แข่ง แม้ปริมาณส่วนผสมจะเท่ากันก็ตาม