ICON FRAMEWORK COMPANY LIMITED

  • 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 6 ห้อง 602 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 View on Map
  • https://iconframework.com/
  • Email: hr@iconframework.com
  • Telephone: 02-746-4903

Overview

  • Founded Date July 24, 2007
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 72

Company Description

ICON Framework เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2007 เราเป็นผู้พัฒนา Real Estate Management Platform ที่เริ่มจากการพัฒนาระบบงาน CRM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับ การทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายใต้ลิขสิทธิ์ในชื่อ ICON REM ปัจจุบัน ICON REM ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับและมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ