การตลาด

@LEMON-AIDE (THAILAND) CO., LTD. in Marketing
 • 554 ถ. อโศก - ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 6, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 41

Job Detail

 • Job ID 9280
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements  

ใช้ภาษาอังกฤษและมลายูได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Other jobs you may like

 • Sales Executive (Thairath Logistics)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900