ทนายความ

@BKK INTER LAW COMPANY LIMITED in Lawyer
 • 279 73 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 View on Map
 • Post Date : October 1, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 29

Job Detail

 • Job ID 9151
 • Experience 2 Years
 • Gender Any
 • Qualifications CertificateDegree Bachelor

Job Description

Requirements 

จบปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
ㆍมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ㆍมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
และการว่าความในศาล อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ㆍมีความละเอียดรอบคอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ㆍขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ㆍจบเนติบัณฑิตแล้ว พิจารณาเป็นพิเศษ

Other jobs you may like

 • ทนายความงานคดี

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900