ผู้จัดการแผนกคดี

@Thairath Online in Lawyer
 • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 53

Job Detail

 • Job ID 10685
 • Experience 8 Years +
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
-มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
-มีประสบการณ์ในการว่าความและงานด้านทนายความ 10 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้าสํานักงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความรู้ความชํานาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Other jobs you may like

 • ทนายความงานคดี

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900