ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

@The iCon Group Co., Ltd. in Support
 • 165 โครงการ Nirvana@work รามอินทรา 42-46 Ram Inthra Rd, Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220 View on Map
 • Post Date : March 13, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 82

Job Detail

 • Job ID 1769
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

– เพศ : ทุกเพศ
– อายุ : 28-40 ปี
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
– ประสบการณ์ : 3-10 ปี

ลักษณะงาน

– วางแผนงาน และกำหนดโครงสร้างการทำงานของแผนกลูกค้าสัมพันธ์
– วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการระบบการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับตัวแทนจำหน่าย
– กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนของบริษัทฯ
– สร้างมาตรฐานการให้บริการข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
– ควบคุมมาตรฐานการให้บริการข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายทุกช่องทาง รวมถึงแก้ไขปัญหาและตอบข้อซักถามกับตัวแทนจำหน่าย
– บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงาน
– ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างถูกต้อง
– ดูแลและตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Other jobs you may like

 • เลขานุการ

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900