เจ้าหน้าที่วิศวกรรมข้อมูล (MIS & Analytics)

Full time @CP ALL in Database , in IT , in MIS
 • 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะ ธารา ชั้น 12 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi , 11120 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 75

Job Detail

 • Job ID 9971
 • Experience 2 Years
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-มีประสบการณ์ด้าน IT Management , Business Intelligence Systems ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีความรู้ด้านภาษา SQL , R , Python , Qlik
-สามารถออกแบบและทดสอบโปรแกรมได้ มีความคิดเชิงระบบ เชิงวิเคราะห์ และสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน
-สำนักงานหลัก อาคาร The Tara (แจ้งวัฒนะ)

Other jobs you may like

 • Programmer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900