ผู้จัดการบริหารฐานข้อมูล

Full time @THE DHARMINTI PUBLIC COMPANY LIMITED in Database , in IT
  • 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 3 ซอยเพิ่มทรัพย์ ซอย ประชาชื่น 20 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 View on Map
  • Post Date : October 14, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 150

Job Detail

  • Job ID 9725
  • Experience Less Than 1 Year
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวตอร์ บริหารสารสนเทศ วิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
– มีประสบการณ์การสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
– มีความสามารถฉพาะทางด้าน Statistics, Mathematics, Data Visualization
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้โปรแกรม Google G-Suite (Docs, Sheets, Slides),Google Sites, Google Data StudioMicrosot Office (Word. Excel, PoerPoint)พื้นฐานได้
– มีความสามารถด้านโปรแกรมอื่น ๆ ได้แก่ – SQL,R.Power BI
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้ (08.30-1 2.00 น.)

Required skills

Other jobs you may like