เจ้าหน้าที่บริการเงินเดือน

Full time @THE DHARMINTI PUBLIC COMPANY LIMITED in Financial Management , in Management
 • 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 3 ซอยเพิ่มทรัพย์ ซอย ประชาชื่น 20 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 View on Map
 • Post Date : October 14, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 90

Job Detail

 • Job ID 9724
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี บริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดากฎหมาย ประกันสังคม
– สามารถใช้งานโปรแกรมจีเนียสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้ไปรแกรม Microsof Ofice (Word, Excel) ได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดตัน และเร่งรีบได้
– มีความรู้ พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (เดือนละเสาร์)

Required skills

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900