พิมพ์เนื้อหาข่าว และประกอบหน้า

@Thairath Online in IT , in Writing
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
  • Post Date : October 16, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 145

Job Detail

  • Job ID 10682
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
-เข้างานเวลา 14.00 – 22.30 น.
-ทำงาน 6วัน/สัปดาห์
-สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว

Other jobs you may like