พิมพ์เนื้อหาข่าว และประกอบหน้า

@Thairath Online in IT , in Writing
 • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 79

Job Detail

 • Job ID 10682
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
-เข้างานเวลา 14.00 – 22.30 น.
-ทำงาน 6วัน/สัปดาห์
-สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว

Other jobs you may like

 • Programmer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900