ออกแบบ Artwork สื่อต่างๆ

@Better Vision in Graphics
 • 227 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 View on Map
 • Post Date : October 14, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 23

Job Detail

 • Job ID 9497
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

– ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกุษาระดับปริญญาตรีขึ้นป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก,
– ออกแบบสื่อนิเทศน์ศิลป์, นิเทศศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก
– มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 3 ปี
– เชี่ยวชาญในการใช้ Illustrator, Photoshop, Indesign,
– Adobe Creative Cloud, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Other jobs you may like

 • Creative Director

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900