เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

@Energy Absolute Public Company Limited
 • 89 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 23

Job Detail

 • Job ID 9939
 • Experience Fresh
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาดการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900