เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (สำนักธุรกิจ พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ)

@Bangkok Bank Public Company Limited. in Management

Job Detail

  • Job ID 9583
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

● รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมของธนาคาร SME
● วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
● ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมของธนาคารให้กับลูกค้า
● รักษาความสัมพันธ์ทั้งลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่
● ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตามมาตรฐานการให้บริการ

Other jobs you may like

  • Content Analyst

    • @ Thairath Online
    • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900