เลขานุการ

@Thairath Online in Management , in Support
 • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 97

Job Detail

 • Job ID 10697
 • Experience 1 Year
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ หรือธุรการ 1 ปีขึ้นไป
-ทักษะการจัดการและการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
-มีความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900