AI THINK TANK CO., LTD.

  • ที่อยู่ 77/183 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้น ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 View on Map
  • Email: thaiaithinktank@gmail.com
  • Telephone: 02-0700080 02-0200080

Overview

  • Founded Date January 25, 2019
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 86

Company Description

   บริษัท AI THINKTANK (侨商智库) ก่อตั้งโดยนายชาวดุน เฉิน (陈金敦) ที่ปรึกษาของประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (ประเทศไทย) และทีมงานลงทุนจากพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area : GPA) ก่อนการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 (The fourth sci -tech revolution) จะมาถึง บริษัทได้ทำการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและ บุคคลที่มีความสามารถทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการลงทุนกิจการจากประเทศจีนที่วางแผนมาลงทุน หรือขยายกิจการในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการโยกย้ายแรงงานคนและการผลิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งทางบริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านการค้าขายหลายท่านมาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอีกด้วย

      บริษัท AI THINKTANK ได้รับการสนับสนุนจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมนักธุรกจิไทย-จีน อีกทั้งได้ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการบริการด้านเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและศูนย์นวัตกรรมและความร่วมมืออตุสาหกรรมในเขตหยางผู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังได้ลงนามสัญญาในงานยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (一带一路) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งก่อตั้งศูนย์กลางการบริการเศรษฐกิจไทยจีนขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในวิทยาลัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนานาชาติระดับสูงและได้ดำเนินการร่วมมือกับ Big Health Concept (智慧  大健康) อีกด้วย

      บริษัท AI THINKTANK ยังได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการลงทุนกิจการจากหน่วยงานหรือองกรณ์ต่าง ๆ ที่วางแผนมาลงทนุหรือขยายกิจการในประเทศไทยอีกด้วย เช่น Kunming University of Science and Technology (KUST) หรือ BeiDou Navigation Satellite System (BDS) เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ของเอเชีย หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เป็นต้น เมื่อเดือน มิถุนายน ปี 2562 ก็ยังเป็นที่ปรึกษาสามารถช่วยบริษัท China Pacific Insurance Company ซึ่งเป็นบริษัท 500 อันดับแนวหน้าของทั่วโลกมาลงทุนบริษัทในประเทศไทยด้วย

      บริษัท AI THINKTANK มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมงานที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม กิจกรรมโต้วาทีในหัวข้อต่าง ๆ และงานความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะขับเคลื่อนร่วมมือในกิจการเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น เมื่อปี 2560 บริษัท AI THINKTANK ได้เข้าร่วมงานโต้วาทีของผู้นำด้านการค้าในหัวข้อยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่เฉิงตู งานประชุมสัมนาคลังปัญญาของนักเรียนต่างชาติที่เซี่ยงไฮ้ งานโต้วาทียุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเกี่ยวกับความร่วมมือในอตุสาหกรรมการก่อสร้างที่โฝซาน และงานโต้วาทีหัวข้อยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเกี่ยวกกับเทคโนโลยีที่ไหโข่ว และในปี 2561 บริษัท AI THINKTANK ยังได้เข้าร่วมงานสำคัญต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศจีน เช่น กิจกรรมของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน การประชมุประจำปีของ BeiDou ที่ฮาร์บิน งานโต้วาทีเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่หางโจว กิจกรรมโต้วาทียุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในหัวข้อความร่วมมือในอตุสาหกรรมของนักเรียนต่างชาติ งานรำลึกครบรอบ 40 ปีการเปิดประเทศจีน การประชมุสมาคมผู้นำเทคโนโลยียุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและงานประชุมประจำปีของบริษัทสื่อสารมวลชนที่ปักกิ่ง เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย(Thai Traditional Medical Council) และเป็นสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(Thailand-China Digital Economy Service Center) เป็นต้น