D LIKE JOURNEY COMPANY LIMITED

Overview

  • Founded Date October 22, 2015
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 63

Company Description

D LIKE JOURNEY CO., LTD.
บริษัท ดีไลค์ เจอร์นีย์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการนำเที่ยว ทั้งต่างประเทศและในประเทศกว่า 15 ปี ได้นำข้อดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริการมาสร้างสรรค์ความสุขให้แก่นักเดินทาง ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ‘ดีไลค์ เจอร์นีย์’ เอง ทำให้นักเดินทางที่ให้เรานำเที่ยวต่างบอกว่า..
“บริการอย่างดี แบบนี้ต้องกด ไลค์”

Active Jobs From D LIKE JOURNEY COMPANY LIMITED