RACEKU THAI CO., LTD.

  • 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3011 ชั้นที่ 30 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | บริษัท เรซคู ไทย จำกัด View on Map
  • https://th.raceku.com/th/blog/
  • Email: wannapohn@raceku.com
  • Telephone: 086- 7896327

Overview

  • Founded Date November 24, 2005
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 46

Company Description

ผู้ให้บริการระบบ ERP สำหรับองค์กรทุกธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยให้การประสานงานในแผนกต่างๆและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในการสร้างองค์ประกอบของธุรกิจประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยในการควบคุมการผลิต (Shop Floor) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ ส่วนงานด้านการเงิน และการขาย ช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการธุรกิจ และซอฟต์แวร์ ERP ที่มาในรูปแพ็คเกจเดียวจะช่วยให้ธุรกิจผลิตสามารถให้ความสำคัญกับกระบวนการธุรกิจหลักขององค์กรได้

ซอฟต์แวร์ IFS Manufacturing พร้อมสนับสนุนทุกกระบวนการในการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนที่ลูกค้ามีส่วนร่วม โดยสนับสนุนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบครบถ้วน