RS Public Company Limited

  • 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900 View on Map
  • Email: kittipong@rs.co.th
  • Telephone: 0858846439

Overview

  • Founded Date January 15, 2003
  • Posted Jobs 33
  • Viewed 199

Company Description

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นผู้บุกเบิกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัฒนธรรมความบันเทิงของไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และได้รับการยอมรับในฐานะมิวสิคไอคอนแห่งวงการเพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศ จนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นผู้รังสรรค์ภาพยนตร์ ละคร วาไรตี้โชว์ และเป็นผู้บริหารสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายการกีฬาระดับโลก รวมทั้งการสร้างจุดยืนที่แตกต่างในฐานะผู้นำที่ผสมผสานความบันเทิงและธุรกิจคอมเมิร์ชเข้าด้วยกัน ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่เปลี่ยนผู้ชมและผู้ฟังเป็นลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต

จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งและก้าวข้ามการดิสรัปชั่นมาได้ในทุกยุคสมัย อาร์เอส กรุ๊ป จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จจนได้รับยกย่องเป็นกรณีศึกษาในการทรานสฟอร์มองค์กร เพื่อคงความเป็นผู้นำในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจที่เราไม่ได้เป็นเพียงสื่อบันเทิงที่สร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นความสุขที่จะอยู่กับผู้คนในทุกมิติของการใช้ชีวิต ผ่านสินค้า ความบันเทิง และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคภายใต้จุดมุ่งหมาย Life Enriching

ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป อยู่ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ควบคุมดูแลและบริหารงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงการทำงานของธุรกิจในเครือเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จและส่งเสริมให้ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน

Active Jobs From RS Public Company Limited