The V Culinary School

Overview

  • Founded Date January 1, 1900
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 18

Company Description

สถาบันศิลปการอาหารเดอะ วี สคูล ซี่งเป็นสถาบันที่ได้การรับรองจากสมาคมเชฟโลกให้เป็น สถานฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน เปิดรับสมัคร พนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน เ