WEARVITAMIN COMPANY LIMITED

Overview

  • Founded Date September 30, 2005
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 139

Company Description

แวรโวตามิน จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ Leanne’s Thailand (ลีแอนส์) ซาลอนชั้นนำใน
ประเทศที่ให้บริการด้านความงามบนใบหน้าที่เป็นธรมชาติ ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสขื มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ติงานจริเพื่อเพิ่มนทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานจริงแก่
เตรียมพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้บริษัท แวร๊ไวตามิน จำกัด