Find Job

114 Jobs Found
Displayed Here: 1 - 10 Jobs

 • Account Executive (TV) บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  Requirements -มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา อย่างน้อย 1 - 3 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม -สามารถจัดทำการพรีเซ้นต์งานนำเสนอลูกค้าได้ -หากมีความรู้ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • Head of Finance and Accounting Full time ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  - Bachelor’s degree or higher in Accounting or Finance any related fields - At least 10 years’ experiences with Finance, Accounting and Taxation management - Experience in Banking and/or Financial Services - Good English skill and project management skills

 • ผู้ตรวจสอบอาวุโส Full time ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ - หากมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเช่น SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของธนาคารหรือธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างน้อย 3 ปี - มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ - หากมีความรู้ด้าน Treasury / Financial Market จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Senior Associate, Capital Markets (Project Finance) Full time ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  - Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics, or any related fields - At least three to five years of working experience in corporate banking, investment banking, management consulting, or any related fields - Basic knowledge of banking ...

 • VP, Wholesale Banking Segment Strategy &… Full time ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"- Bachelor/Master’s degree in MBA, Economic, Finance and Accounting, or related fields.\r\n- 6 years’ experience in segment management, strategic planning, corporate strategy in banking industry, sustainability or related.\r\...

 • Financial Reporting Officer Full time ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"- Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance, or related fields\r\n- Minimum of 5 years of experience in accounting function. Experience in Banking and/or Financial Services is preferable\r\n- ...

 • พนักงานบัญชี 8 ซอยรามอินทรา 81/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร, 10230 Published 6 months ago

  Requirements ● ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● ประสบการณ์ 0 -3 ปี ● มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, Excel, และ PowerPoint ● สามารถทำตามคำสั่งและทำงานอย่างเป็นอิสระ ● ทักษะการจัดการที่ดี: จัดลำดับความสำคัญและการจัดการงานหลายรายการพร้อมทำงานให้สำเร็จตามเวลาและถูกต้อง ● ทักษะการสื่อสารและทักษะในการจัดการกับคน (ทั้งในการพบหน้า และการใช้โทรศัพท์) ● ทัศนคติที่เชิงบวกและยินดีที่จะเรียนรู้

 • เจ้าหน้าที่ Reception&Cashier Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 Published 6 months ago

  Requirements - ม.6,ปวช,ปวส, ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา - ป.ตรี สาขา บัญชี,การเงิน, การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ - สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ - มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ - สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ - สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • นักศึกษาฝึกงาน บัญชี Internship Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 Published 6 months ago

  -

 • เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 Published 6 months ago

  Requirements- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 0 - 2 ปีขึ้นไป - มีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและกระบวนการในคิดวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล - ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถเดินทางไปต่างสาขาได้