Find Job

84 Jobs Found
Displayed Here: 1 - 10 Jobs

 • Creative Director บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  Requirements -วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ทำงานในสายงาน Creative ไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ดูแลทีมไม่น้อยกว่า 2 ปี -เชี่ยวชาญในสายงาน Creative ตั้งแต่เริ่มต้นการคิดคอนเซปจนผลงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้กับลูกค้า -มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการโดยละเอียดและสามารถสร้างสรรค์ และส่งมอบผลงานที่ตรงกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ -มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม สามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจนไปยังทีมงานภายในและลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -มีทักษะการบริหารจัดการทีมและสามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีคุณภาพ ภายในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน -มีประสบการณ์ทำงานด้าน Commercial, Content Online หรือ Communication Campaign จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Graphic Designer TV บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  Requirements -ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรี สาขาโฆษณา /ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบกราฟิก สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบข่าว Multi Media, Motion Graphic -มีพื้นฐานการออกแบบ Layout & Compose, Artwork & Printing -ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้ดี *จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากใช้โปรแกรม Vizrt, After Effect, Blender ได้ดี -เข้างานเป็นกะได้

 • Senior Graphic Designer บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 6 months ago

  Requirements -วุฒิปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง/เทียบเท่า -มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบ มีทักษะสูงในซอฟต์แวร์ออกแบบ Adobe เช่น Adobe Photoshop, Illustrator และ InDesign -มีประสบการณ์กับการออกแบบดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ มากกว่า 5 ปี -นักคิดสร้างสรรค์ที่มีทักษะการจินตนาการ สุนทรียภาพทางงานออกแบบที่ยอดเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียด และมีสภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด -ความสามารถในการจัดการและลำดับความสำคัญของชิ้นงาน และทำงานสำเร็จในกำหนดเวลาที่กำหนด -ความสามารถในการสื่อสาร (ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร) กับผู้คนที่หลากหลายจากภูมิหลังทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน

 • นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิคvdo Internship Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 Published 6 months ago

  -

 • พนักงานออกแบบ, กราฟฟิคดีไซน์ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Published 6 months ago

  -

 • Motion Graphic Full time 1700 Phetchaburi Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok , 10400 Published 6 months ago

  -

 • Graphic Full time 1700 Phetchaburi Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok , 10400 Published 6 months ago

  -

 • 3D Generalist Full time 21/1001 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, 10240 Published 6 months ago

  - ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร) - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ แบบ Hybrid (เข้า office 2 วัน ต่อสัปดาห์) - หากสามารถใช้งาน Unreal Engine ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - [Senior position] มีประสบการณ์ในการทำ 3D Model for Games อย่างน้อย 2 ปี

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกและตัดต่อวิดีโอ Full time 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Published 6 months ago

  - เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 - 39 ปี - วุฒิปริญญาตรีการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ Graphic อย่างน้อย 1 ปี - มนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบปฏิภาณ - การวางแผนงาน การสื่อสารและการประสานงาน - การประสานงานภายในและภายนอกด้านการจำกัดเวลาและกำหนดเป้าหมาย - มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา - ความละเอียดรอบคอบในการสื่อสารเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และกฏหมายกำหนด - มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน - สามารถทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (วันเสาร์ WFH) ได้ - มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบแบนเนอร์ ออกแบบโลโก้ กล่อง ฉลาก และตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น Reels, Tiktok ได้-

 • เจ้าหน้าที่ช่างภาพและตัดต่อวิดีโอ Full time 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Published 6 months ago

  - เพศชายหรือหญิง อายุ 26-36 ปี - จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำงานด่วนได้ทันที่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆเสมอ - มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด - มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา - มีประสบการณ์การถ่ายภาพ และตัดต่ออย่างน้อย 1 ปี - สามารถรับมือ และแก้ไข กับปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที - สามารถทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. วันเสาร์ WFH