เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

Full time @Derma Health in Accounting
 • 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 94

Job Detail

 • Job ID 10253
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานการทำงานทางด้านบัญชี
– มีทักษะการใช้โปรแกรมทางบัญชี เช่น SAP Express Business Plus เป็นต้น
– ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถรับแรงกดดันและทำงานเชิงรุกได้ดี และควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้
– มีทัศนคติที่ดี มีความยีดหยุ่นในการทำงาน
– มีความใส่ใจในรายะเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
– มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (เสาร์ wfh) เวลา 09.00-18.00 น- .

Other jobs you may like

 • Account Executive (TV)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900