เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกและตัดต่อวิดีโอ

Full time @Derma Health in Graphics , in Other
 • 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 115

Job Detail

 • Job ID 10252
 • Experience Less Than 1 Year
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 – 39 ปี
– วุฒิปริญญาตรีการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ Graphic อย่างน้อย 1 ปี
– มนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบปฏิภาณ
– การวางแผนงาน การสื่อสารและการประสานงาน
– การประสานงานภายในและภายนอกด้านการจำกัดเวลาและกำหนดเป้าหมาย
– มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
– ความละเอียดรอบคอบในการสื่อสารเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และกฏหมายกำหนด
– มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– สามารถทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (วันเสาร์ WFH) ได้
– มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบแบนเนอร์ ออกแบบโลโก้ กล่อง ฉลาก และตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น Reels, Tiktok ได้-

Other jobs you may like

 • Creative Director

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900