หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

Full time @Derma Health in Transportation , in Warehousing
  • 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 59

Job Detail

  • Job ID 10255
  • Experience 3 Years
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคลังสินค้าและโลจิสติกส์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้าและจัดส่งในตำแหน่งหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP / MRP / WMS
– มีความกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ชอบคิด ชอบทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
– สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ได้
– อายุตั้งแต่ 29-35 ปีขึ้นไป

Other jobs you may like