ผู้จัดการการตลาด

Full time @Derma Health in Management , in Marketing
 • 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 34

Job Detail

 • Job ID 10249
 • Experience 5 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– เพศชาย / หญิง อายุ 30-37 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการบริหารแผนการตลาดและการขาย
– มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวความคิดทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ รูปแบบการทำงานเดิมๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
– วิเคราะห์ภาระงานเพื่อการวางแผนอัตรากำลังและการมอบหมายงาน รวมทั้งการวางแผนพัฒนา บุคลากร กระจายภาระงานและการมอบหมายงานที่เหมาะสม
– ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาทีมงาน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
– มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
– หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– มีความสามารถทางด้านการตลาดออนไลน์ในทุกช่องทาง
– ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น. (วันเสาร์ WFH)

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900