เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ *สาธร*

Full time @CP ALL in Accounting , in IT , in Other
 • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 36

Job Detail

 • Job ID 9979
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาการบัญชี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก สถาบันการศึกษา การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกค์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

Required skills

Other jobs you may like

 • Programmer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900