วิศวกรไฟฟ้า *จังหวัดชลบุรี*

Full time @CP ALL in Electric , in Engineering
 • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 66

Job Detail

 • Job ID 9989
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree BachelorAssociate

Job Description

1.กำหนดแผน-ติดตามผลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติ P.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2.ประเมินผลการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ของพนักงานบำรุงรักษา 3.กำหนดมาตรการแก้ไขการซ่อมของเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 4.เจรจาต่อรอง Supplier เพื่อให้ได้งานและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 5.สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบำรุงรักษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ) เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 ขึ้นไป(สำหรับเด็กจบใหม่)

Other jobs you may like

 • Support Engineer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900