บริหารความยั่งยืนระบบข้อมูลทำเล *แจ้งวัฒนะ*

Full time @CP ALL in Management , in Other
 • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 45

Job Detail

 • Job ID 9993
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

1. รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออก SR , UAT , เขียนโปรแกรมรวมถึง deploy ระบบ และตรวจสอบความถูกต้องบนรถบบ
2. จัดทำและปรับปรุงระบบการรายงาน
3. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของทำเล
4. พัฒนาระบบเพื่อการบริหารค่าเช่า และ Stock on hand
5. จัดทำและวิเคราะห์ KPI Location

 

– ประสบการณ์ 3-5 ปี – การคิด วิเคราะห์เชิงระบบ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Cognos power play , Programming

Required skills

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900