เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล

Full time @CP ALL in Other
  • C. P. Tower, 313 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 40

Job Detail

  • Job ID 9969
  • Experience 2 Years
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-มีประสบการณ์ในสายงานนิตยสาร , สื่อสารมวลชน หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
-บุคลิกดี มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานทุกกระบวนการได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน
-สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการตัดต่อได้ดี ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
-สามารถเขียนบทความได้หลากหลายรูปแบบ มีประสบการณ์และผลงานในการเขียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
-สำนักงานหลัก CP Tower สีลม (BTS ศาลาแดง) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

Other jobs you may like