ผู้จัดการแผนก-Merchandising Service Business

Full time @CP ALL in Management , in Other
 • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 26

Job Detail

 • Job ID 9965
 • Experience 5 Years
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-สามารถใช้ MS Office และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานได้ในระดับดี-ดีมาก
-มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือ การบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี (ถ้ามีความรู้เรื่องการเช่าพื้นที่ในการเริ่มทำธุรกิจใหม่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี (ถ้าสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้และทำสิ่งใหม่ ๆ คล่องตัวสูง สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
-ชอบความท้าทาย วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
-สำนักงานหลัก สีลม (BTS ศาลาแดง)

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900