ผู้สื่อข่าว สายงานไลฟ์สไตล์

@Thairath Online in Other , in Writing
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
  • Post Date : October 16, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 107

Job Detail

  • Job ID 10691
  • Experience 2 Years3 Years4 Years5 Years6 Years7 Years8 Years +
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-จบปริญญาตรีสาขา วารสารศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในการทำงาน 2 – 7 ปี ในสายงานไลฟ์สไตล์ แฟชั่น เป็นต้น
-มีทักษะในการจับประเด็นและสื่อสารที่ดี
-อ่านและเข้าใจข่าวสาร บทความจากต่างประเทศ
-พร้อมเรียนรู้สื่อใหม่ เทคโนโลยี และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

Other jobs you may like