พนักงานร้าน UNIQLO

@UNIQLO in Other
  • 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 View on Map
  • Post Date : October 16, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 29

Job Detail

  • Job ID 10391
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-อายุ 18 – 30 ปี
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่าวันละ 5 ชั่วโมง
-สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-สามารถทำงานเป็นกะได้ตามเวลาห้าง เปิด-ปิด
ทักษะที่ต้องการ
-มีใจรักการบริการ สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความกระฉับกระเฉง สุภาพ และเป็นมิตร
-มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Other jobs you may like