หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์

Full time @recruitment@laemthong.com in Transportation , in Warehousing
  • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 141

Job Detail

  • Job ID 10248
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ชาย, หญิง อายุ 22-27 ปี
– ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม,การบริหารทั่วไป, วิศวกรรมการจัดการ และโลจิสติกส์
-รับสมัครทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จ.นครปฐม,จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.นครราชสีมา,จ.สระบุรี,จ.ปราจีนบุรี ทุกพื้นที่มีหอพักแยกชาย, หญิง
– ตำแหน่งที่ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการเบิกค่าที่พักได้ และมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน
-บริษัทฯ พิจารณาตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน, เงินเดือนโดยดูจากวุฒิ-สาขา ประสบการณ์ (ถ้ามี) และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Other jobs you may like