ธุรการการเงินและพัสดุ, ธุรการการบัญชีและพัสดุ, ธุรการและบุคคล, ธุรการฟาร์ม

Full time @recruitment@laemthong.com in Accounting , in Financial Management , in Other
 • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 92

Job Detail

 • Job ID 10234
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ชาย, หญิง อายุไม่เกิน33 ปี
– ปวส. และหรือปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน, การจัดการ
-รับสมัครทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จ.นครปฐม,จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.นครราชสีมา,จ.สระบุรี,จ.ปราจีนบุรี ทุกพื้นที่มีหอพักแยกชาย, หญิง
– ตำแหน่งที่ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการเบิกค่าที่พักได้ และมีบริการรถรับ-ส่งพนักงาน
-บริษัทฯ พิจารณาตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน, เงินเดือนโดยดูจากวุฒิ-สาขา ประสบการณ์ (ถ้ามี) และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Other jobs you may like

 • Account Executive (TV)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900