พนักงานขาย, ซุปเปอร์ไวเซอร์ขาย (ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด)

Full time @recruitment@laemthong.com in Marketing , in Sales Management
  • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 85

Job Detail

  • Job ID 10243
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ชาย อายุ 22-30 ปี
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร,การตลาด หรือสาขาใกล้เคียง
– รับสมัครทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-บริษัทฯ พิจารณาตำแหน่ง, เงินเดือน โดยดูจากวุฒิ, สาขา ประสบการณ์ (ถ้ามี) และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Other jobs you may like