วิศวกรจัดซื้อจัดหา, วิศวกรโลจิสติกส์,วิศวกรโลจิสติกส์คลัง, วิศวกรข้อมูล สารสนเทศ, โปรแกรมเมอร์

Full time @recruitment@laemthong.com in Engineering
 • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 44

Job Detail

 • Job ID 10228
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ชาย- หญิง อายุ 22-27 ปี
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเคมี,
วิศวกรรมโลจิสติกส์ และวิศวกรรมอื่นๆ
– รับทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

Other jobs you may like

 • Support Engineer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900