พนักงานสินเชื่อ

Full time @recruitment@laemthong.com in Financial Management , in Other
  • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 45

Job Detail

  • Job ID 10230
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ชาย, หญิง อายุ 22-30 ปี
– ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง
– รับสมัครทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-บริษัทฯ พิจารณาตำแหน่ง, เงินเดือน โดยดูจากวุฒิ, สาขา ประสบการณ์ (ถ้ามี) และคุณสมบัติอืน ๆ ตามความเหมาะสม

Other jobs you may like