วิศวกรประจำโรงงาน ( วิศวกรซ่อมบำรุง,วิศวกรผลิต, วิศวกรควบคุมคุณภาพ,วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

Full time @recruitment@laemthong.com in Engineering
 • 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 44

Job Detail

 • Job ID 10220
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอาหาร
– ชาย – หญิง อายุ 22-27 ปี
– รับสมัครทั้งผู้มีและไม่มีประสบการณ์
-เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ (เบิกค่าที่พักได้มีบริการรถรับ-
ส่งพนักงาน), จ.นครปฐม, จ.ฉะเชิงเทรา,จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สระบุรี, จ.นครราชสีมา
(บริษัทฯ จัดที่พักให้ทั้ง 5 แห่ง)
-บริษัทฯ พิจารณาตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน,
เงินเดือน โดยดูจากวุฒิ, สาขา ประสบการณ์ (ถ้ามี) และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Other jobs you may like

 • Support Engineer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900