เจ้าหน้าที่การตลาด (กลุ่มธุรกิจเคมี)

Full time @LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED in Marketing
 • 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 View on Map
 • Post Date : October 14, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 31

Job Detail

 • Job ID 9685
 • Experience 2 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

จบปริญญาตรี สาขาการตลาด, วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
** มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

Other jobs you may like

 • Sales Executive (Thairath Logistics)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900