เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ *บางรัก*

Full time @CP ALL in Other
  • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
  • Post Date : October 16, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 79

Job Detail

  • Job ID 10354
  • Experience 1 Year
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
-มีประสบการณ์ในงานติดต่อประสานงาน บริหารจัดการไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีความรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในงานให้บริการ -สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก

Required skills

Other jobs you may like