เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล *บางรัก*

Full time @CP ALL in Other
  • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
  • Post Date : October 16, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 72

Job Detail

  • Job ID 10351
  • Experience 1 Year
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
-มีประสบการณ์ในสายงานนิตยสาร , สื่อสารมวลชน หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี -บุคลิกดี มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานทุกกระบวนการได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน -สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการตัดต่อได้ดี ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ -สามารถเขียนบทความได้หลากหลายรูปแบบ มีประสบการณ์และผลงานในการเขียนไม่น้อยกว่า 1 ปี

Other jobs you may like