เจ้าหน้าที่วิศวกรรมข้อมูล (MIS & Analytics) *แจ้งวัฒนะ*

Full time @CP ALL in IT , in Management
 • อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 73

Job Detail

 • Job ID 10352
 • Experience 1 Year
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-ปริญญาตรี-โท สาขา Computer Science, Engineer , MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
-มีประสบการณ์ด้าน IT Management , Business Intelligence Systems ไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีความรู้ด้านภาษา SQL , R , Python , Qlik -สามารถออกแบบและทดสอบโปรแกรมได้ มีความคิดเชิงระบบ เชิงวิเคราะห์ และสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900