เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

@HarborLand in Accounting , in Marketing
 • Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 56

Job Detail

 • Job ID 10582
 • Experience FreshLess Than 1 Year1 Year2 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 0 – 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและกระบวนการในคิดวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
– ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
สามารถเดินทางไปต่างสาขาได้

Other jobs you may like

 • Account Executive (TV)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900