เจ้าหน้าที่ วิศวกรสำนักงาน

@HarborLand in Management
 • Harbor Office (15th fl.) 4/222 Moo. 10 Thung Sukha, Sriracha, Chonburi 20230 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 24

Job Detail

 • Job ID 10569
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements 

– บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้
– บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ
– ประชุม ติดตาม ควบคุมแผนงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร
– เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง
– จัดทำรายการนำเสนอความคืบหน้าของการบริหารโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารตามกำหนดเวลาของงานในโครงการ

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900