ผู้ตรวจสอบอาวุโส

Full time @SCB in Account Verification , in Accounting , in Financial Management , in Other
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 View on Map
 • Post Date : October 16, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 155

Job Detail

 • Job ID 10668
 • Experience 3 Years
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
– หากมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเช่น SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของธนาคารหรือธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างน้อย 3 ปี
– มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
– หากมีความรู้ด้าน Treasury / Financial Market จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Other jobs you may like

 • Account Executive (TV)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900