Overview

  • Founded Date January 30, 1989
  • Posted Jobs 43
  • Viewed 90

Company Description

เกี่ยวกับ G-Able

เรื่องราวของเราในการนำนวัตกรรมไอทีและดิจิทัลโซลูชั่นที่ทันสมัย ขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำของไทยมายาวนานกว่า 33 ปี สู่การเป็นผู้นำด้าน ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

เราเป็นพันธมิตรกับบริษัทระดับโลกในการจัดหาดิจิทัลโซลูชั่นที่ทันสมัย ​​โซลูชั่นธุรกิจระดับองค์กร และโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชั่นชั้นนำของภาคเอกชนในประเทศไทย

บรการของเรา

จีเอเบิล เราให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการทำ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

โซลูชั่นถูกออกแบบและคิดมาให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบ และการใช้งานระบบ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยบริการระดับมืออาชีพ