Krungsri Consumer

Overview

  • Founded Date March 15, 2015
  • Posted Jobs 9
  • Viewed 101

Company Description

เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์
ดูแลครอบคลุมทุกความเป็นไปได้
เข้าใจในทุกมิติความต้องการเพื่อให้คุณเป็นต่อในก้าวที่ไกลกว่า

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ บริษัทใน กรุงศรี กรุ๊ป คือผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของประเทศไทย
ดำเนินธุรกิจด้านบัตรเครดิตสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้า สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย โดยบทบาทที่สำคัญคือ การตอบสนองความต้องการให้กับคนไทยทุกคน ด้วยความเข้าใจ
จากการสั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าทุกระดับ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ทำให้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งกับคนไทยทุกคน

Active Jobs From Krungsri Consumer